elektroměr ED310.DR 3x230/400V 0,2-63A

elektroměr ED310.DR  3x230/400V   0,2-63A

Nepřehlédněte související služby

elektroměr ED310.DR 3x230/400V 0,2-63A

Katalogové číslo: 030310106010

třífázový statický až čtyřtarifní elektroměr činné energie třídy A s komunikačním rozhraním RS485 (protokol IEC))

3 x 230 / 400 V, 0,2 - 5 (63) A

podle ČSN EN 50470-01 a 50470-3

elektroměr je uveden na trh dle NV 464/2005 Sb.

postup B+D, číslo notifikované osoby 1383

Pro každý ze 4 tarifů spotřebu i dodávku (tzn. 8 registrů energie)

Pro každý registr spotřeby i dodávky dobu čítání do tohoto registru (tzn. 8 registrů času)

Součtové registry pro celkový čas odběru a celkový čas dodávky

Maximální proud a maximální výkon

Provozní čas, počty výpadků sítě, čas po nulování maxima proudu a výkonu

030310106010

třífázový statický až čtyřtarifní elektroměr činné energie třídy A s komunikačním rozhraním RS485 (protokol IEC))

3 x 230 / 400 V, 0,2 - 5 (63) A

podle ČSN EN 50470-01 a 50470-3

elektroměr je uveden na trh dle NV 464/2005 Sb.

postup B+D, číslo notifikované osoby 1383

Pro každý ze 4 tarifů spotřebu i dodávku (tzn. 8 registrů energie)

Pro každý registr spotřeby i dodávky dobu čítání do tohoto registru (tzn. 8 registrů času)

Součtové registry pro celkový čas odběru a celkový čas dodávky

Maximální proud a maximální výkon

Provozní čas, počty výpadků sítě, čas po nulování maxima proudu a výkonu

Záruka 24 měsíců
Počet tarifů 4-tarifní
Počet fází 3
Napětí 3 x 230 / 400 V
Proud 0,2 - 5 (63) A
Komunikační rozhraní RS485 (protokol IEC)
Třída A
Výrobce ZPA Smart Energy

Na této záložce najdete služby naší společnosti související s nabízenými produkty.

Elektroinstalační práce

Díky kvalifikovaným pracovníkům a technickému zázemí zajišťujeme rychle a za příznivou cenu veškeré činnosti související s dodávkou elektřiny. Zvládáme běžné rekonstrukce bytových rozvodů i rozsáhlejší elektroinstalační práce při výstavbě, rekonstrukci a servisu trafostanic nebo pokládce kabelů. Vyřídíme pro vás také potřebné formality při jednání s příslušným distributorem elektřiny.

Kalibrace a ověřování elektroměrů

Naše autorizované metrologické středisko zajišťuje kalibrace a ověření všech druhů elektroměrů do 3 x 230 / 400 V, do 100 A ve třídě přesnosti od 0,2 S. Měření je prováděno na poloautomatickém a automatickém měřicím zařízení.

Kalibrace a ověřování měřících transformátorů

Naše autorizované metrologické středisko zajišťuje kalibrace a ověření všech druhů měřicích transformátorů. Rozsah ověřovaných transformátorů proudu je od převodu 5 A do 2 000 A primárního proudu pro jmenovitý sekundární proud 1 A a 5 A od třídy přesnosti 0,5 S. Rozsah používaného napětí pro tyto měřicí transformátory je až po 35 kV. Ověření vyšších převodů vám zprostředkujeme v partnerské laboratoři. Rozsah ověřovaných měřicích transformátorů napětí je od převodu 100 / 100 V do 35 000 / 100 V případně 35 000 / √3 / 100 / √3 od třídy přesnosti 0,5 S.

Zkoušky elektroměrů v době platnosti ověření

Naše autorizované metrologické středisko zajišťuje kalibrace a ověření všech druhů elektroměrů do 3 x 230 / 400 V, do 100 A ve třídě přesnosti od 0,2 S. Měření je prováděno na poloautomatickém a automatickém měřicím zařízení. Měření provádíme porovnáním s měřicím zařízením umožňujícím definování tvaru křivky napětí a proudu.

VN zkoušky ochranných pracovních pomůcek

V naší zkušebně ochranných bezpečnostních pomůcek, která je členem Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN), provádíme zkoušky pracovních a ochranných pomůcek do jmenovitého napětí pomůcek 40,5 kV.

Přihlaste se k odběru novinek a buďte informováni o novinkách, akcích a soutěžích